Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για ΧΥΤΑ Έδεσσας

Με αφορμή πρόσφατες δημοσιεύσεις μετά από καταγγελία, για ρύπανση του
ρέματος που διέρχεται του οικισμού Ν.Ζωής του Δήμου Σκύδρας, από υγρά απόβλητα
που διαφεύγουν από τον χώρο του ΧΥΤΑ Έδεσσας, ενημερώνουμε ότι:

1. Η αρμοδιότητα ελέγχου της καλής λειτουργίας των τριών (3) ΧΥΤΑ του Νομού, μέχρι
το 2016 ανήκε στις υπηρεσίας της Π.Ε. Πέλλας, διάστημα στο οποίο για λόγους μη
σωστής λειτουργίας του ΧΥΤΑ Έδεσσας, επιβλήθηκαν πέντε (5) πρόστιμα ύψους
μεγαλύτερου των 200.000€, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Εισαγγελίας και του ΥΠΕΝ,
για τον ποινικό και διοικητικό έλεγχο των υπευθύνων.

2. Έκτοτε και μετά τον επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων της ΠΚΜ (αρχές του 2017), η
αρμοδιότητα του ελέγχου της λειτουργίας των ΧΥΤΑ περιήλθε στην κεντρική υπηρεσία
της ΠΚΜ (Δ/νση Περιβ/ντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων).

Μολαταύτα και όντας οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πέλλας σε εγρήγορση, μετά από
τηλεφωνική καταγγελία πολίτη την Δευτέρα 18-1-2021 και τα δημοσιεύματα που
ακολούθησαν, ενημέρωσαν σχετικά την αρμόδια κεντρική υπηρεσία ελέγχου της Π.Κ.Μ
και τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Π.Κ.Μ (Φο.Δ..Σ.Α) και παράλληλα
ζήτησαν ενημέρωση από τον πάροχο λειτουργίας του έργου, για το συμβάν.

Από την ενημέρωση του παρόχου, στις 19-1-2021 προέκυψε ότι το συμβάν σχετίζεται με
βλάβη (σπάσιμο) που σημειώθηκε λόγω παγετού στη βάνα εκτροπής των ομβρίων υδάτων
του Β ́κυττάρου και η οποία αποκαταστάθηκε άμεσα μετά τη διαπίστωσή της.

Η κεντρική υπηρεσία ελέγχου της Π.Κ.Μ. ήδη έχει προγραμματίσει επιτόπιο έλεγχο
της εγκατάστασης, προκειμένου να διαπιστώσει την αποκατάσταση της βλάβης, την ορθή
λειτουργία του έργου και τον αποδέκτη, ο οποίος δέχτηκε τις επιπτώσεις της βλάβης.

Επικοινωνία Διονύση Σταμενίτη με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ για το χιονοδρομικό κέντρο Βόρας – Καϊμάκτσαλαν.

Τις επαφές και τις παρεμβάσεις αναφορικά με το χιονοδρομικό κέντρο Βόρας –
Καϊμακτσαλάν συνεχίζει ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Διονύσης
Σταμενίτης. Σε σημερινή του επικοινωνία (20.01.2021) με το Διευθύνοντα Σύμβουλο
της ΕΤΑΔ κ. Βλαστό, ενημερώθηκε ότι η Διοίκηση της Εταιρείας Ακινήτων έχει
καταθέσει πρόταση για ένταξη του έργου, που αφορά την αναβάθμιση του
χιονοδρομικού, στο ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα, η πρόταση που κατατέθηκε περιλαμβάνει παρεμβάσεις για:

1. Τον εκσυγχρονισμό των πιστών.

2. Τη βελτίωση του parking.

3. Την επέκταση της τεχνητής χιονόπτωσης.

4. Τον εκσυγχρονισμό και τη συντήρηση των μηχανημάτων και των
εγκαταστάσεων.

5. Το σύστημα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων.

Πρόκειται για μια πρόταση εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των υποδομών του
χιονοδρομικού, η έγκριση και η υλοποίηση της οποίας θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του.

Ο Βουλευτής ευχαρίστησε τον κ. Βλαστό για τη συνεργασία, τονίζοντας για ακόμη
μια φορά ότι το χιονοδρομικό μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης
ολόκληρης της περιοχής του Νομού Πέλλας, μέσα από την τόνωση της τοπικής
οικονομίας και την αναβάθμιση του τουριστικού της προϊόντος. Επιπρόσθετα τόνισε
ότι είναι απαραίτητο η ΕΤΑΔ, στα πλαίσια πάντοτε των δυνατοτήτων της, να
προχωρά σε τέτοια έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων με
συνεχείς ρυθμούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βουλευτής Πέλλας από τον περασμένο Φεβρουάριο έχει
ξεκινήσει τον κύκλο των επαφών και των παρεμβάσεων, καταθέτοντας
συγκεκριμένες προτάσεις.

Διαδικτυακή εκδήλωση του Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστημίου Γιαννιτσών “Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ” για την εορτή των τριών ιεραρχών

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την διαδικτυακή  εκδήλωση της 25ης περιόδου 2020 – 2021 του Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστημίου Γιαννιτσών, που οργανώνεται από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών ο “ΦΙΛΙΠΠΟΣ”, με τη συνεργασία  της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α., του Δήμου Πέλλας,

 

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 19:00  στον ιστότοπο:

 

http://youtube.com/user/fileggr     

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ. 

 

ΘΕΜΑ :« Ο τρόπος οικείωσης των Προτύπων και των          

                αρετών, κατά τους Τρεις Ιεράρχες  »

                           Μετ’ εξαιρετικής τιμής

ΠΚΜ: Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στον Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας- Τμήμα
Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ανακοινώνονται τα εξής:

Από τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)
Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνεται η πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα
τριών (43) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,
(για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές
μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας)
όπως αυτές περιγράφονται στη ΣΟΧ 1/2021 και δημοσιοποιήθηκε στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 686Ξ46ΨΧΛΗ-ΞΟΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται:

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43 – Θεσσαλονίκη (υπόψη Σ.
Μαυροπούλου, με αναπληρώτριες τις Δ. Γοριδάρη, Κ. Τέμπου και Μ.
Μπαντή, τηλ. 2310543860) από 8.00 π. μ. έως 14.00.

2. Στην Αλεξάνδρεια, Αριστοτέλους 25 (υπόψη Α. Μηνοπούλου, τηλ.
2333023578) από 8.00 π.μ. έως 14.00.

3. Στα Γιαννιτσά, Π. Μελά 17 (υπόψη Θ. Κοπαράνη, τηλ.2382022730) από
8.00 π.μ. έως 14.00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στον ΓΟΕΒ στις ανωτέρω διευθύνσεις

β) στο δικτυακό τόπο του ΓΟΕΒ http://www.goev-ptl.gr

Τα αρχεία της ΣΟΧ 1/2021 καθώς και Αίτηση – Υπεύθυνη
δήλωση (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ) για τη ΣΟΧ 1-2021 επισυνάπτονται στη
σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας:

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el- GR&page=35&pressid=21420

Υφυπουργείο Αθλητισμού: «Πακέτο» τριών κοινωνικών δράσεων, για την αντιμετώπιση φαινομένων κάθε μορφής βίας και κατάχρησης εξουσίας στον ελληνικό αθλητισμό

Ευρεία καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, Επιτροπή
Αντιμετώπισης με τη συμμετοχή του Υφυπουργείου Εργασίας,
αρμοδίου για την οικογένεια και του ΣΕΟ, αλλά και πιστή εφαρμογή
διεθνών κανόνων καλής διακυβέρνησης «Πακέτο» τριών
κοινωνικών δράσεων, για την αντιμετώπιση φαινομένων κάθε
μορφής βίας και κατάχρησης εξουσίας στον ελληνικό αθλητισμό,                                                                        ενεργοποιεί το Υφυπουργείο Αθλητισμού

Το πρώτο «πακέτο» κοινωνικών δράσεων και πρωτοβουλιών, για την
αντιμετώπιση φαινομένων κάθε μορφής βίας και κατάχρησης εξουσίας
στον ελληνικό αθλητισμό, αποφασίστηκε στη συνάντηση που
πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης
Αυγενάκης, με τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών και συμμετείχαν η
Υφυπουργός Εργασίας αρμόδια για τη δημογραφική πολιτική και την
οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα και ο γγΑ, Γιώργος Μαυρωτάς:

1. Η πρόεδρος του ΣΟΕ, Εύη Μωραϊτίδου και το μέλος του ΔΣ,
Αγγελική Καραπατάκη, ενημέρωσαν για την πρόταση των
Ολυμπιονικών να δημιουργηθεί «Επιτροπή Αντιμετώπισης
Φαινομένων Βίας και Ρατσισμού». Η εισήγησή τους υιοθετήθηκε ασμένως και άμεσα δημιουργείται ομάδα εργασίας, υπό την εποπτεία του κ. Αυγενάκη και της κ. Συρεγγέλα, με τη συμμετοχή
Πρωταθλητών, φορέων του αθλητισμού και προσωπικοτήτων,
προκειμένου να εξειδικεύσει τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής.

2. Επιπλέον, αποφασίστηκε η προώθηση καμπάνιας ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για τις Αξίες και τα οφέλη του αθλητισμού με
την ενεργό συμμετοχή του προγράμματος «Ζήσε Αθλητικά», και
τη συνεργασία όλης της αθλητικής οικογένειας. Μια εκστρατεία
παρακίνησης τόσο για να «σπάσει η σιωπή» απέναντι σε
φαινόμενα κάθε είδους βίας και κατάχρησης εξουσίας στις
αθλητικό οικοδόμημα, όσο και για να ασχοληθεί ακόμα πιο ενεργά
και συμμετοχικά η ελληνική κοινωνία στις αθλητικές
δραστηριότητες.

3. Παράλληλα, να εφαρμοστούν ακόμα πιο πιστά οι διεθνείς
πρακτικές καλής λειτουργίας και διακυβέρνησης στο αθλητικό
οικοσύστημα, όπως συστήνονται από τα ψηφίσματα και τις
αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κλπ.

Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας προς ΥΠΑΑΤ: ΌΧΙ στην ανισονομία – Άμεση καταβολή Deminimis (βροχοπτωσεις) και ενισχύσεων λόγω covid 19

Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης έφερε αλλαγή στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ,
χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι δρομολογημένα ζητήματα όπως η
αποζημιώσεις των ροδακινοπαραγωγών, θα πρέπει να καθυστερούν
αδικαιολόγητα, όταν μάλιστα έχει παρέλθει ένα διάστημα 7 μηνών από τις
μεγάλες καταστροφές στην ροδακινοπαραγωγή από τις έντονες και άκαιρες
βροχοπτώσεις και οι πληγέντες αγρότες, βιώνουν την αδιαφορία και εμπαιγμό
της κυβέρνησης, με συνέπεια την απόλυτη οικονομική εξαθλίωση.

Αρνητικοί παράγοντες που έφεραν τους ροδακινοπαραγωγούς στη δυσχερή
αυτή θέση είναι:

-Η κατάρρευση τιμών, με τη μείωση σε νεκταρίνια και επιτραπέζια ροδάκινα να
ξεπερνάει το 60% σε σχέση με την προ εμπάργκο εποχή. Ροδάκινα και
νεκταρίνια που πωλούνταν 0.55 και 0.65 ευρώ/κιλό έφτασαν να πωλούνται
0.23 και 0.33 αντίστοιχα(τιμές κάτω του κόστους παραγωγής), κατά μέσο όρο
την 7ετία 2014-2020, χωρίς την ανάλογη στήριξη των παραγωγών για ένα
προϊόν που επλήγη περισσότερο από όλα τα άλλα και προσφέρει για 40
και πλέον έτη στο εθνικό εισόδημα.

-Οι ανεπανόρθωτες ζημιές στην ροδακινοπαραγωγή από τις έντονες και
άκαιρες βροχοπτώσεις τα τελευταία 4 έτη και μάλιστα με τα αίτια να μην
θεωρούνται αποζημιωθέντα από τον ΕΛΓΑ (Σε άλλες καλλιέργειες
αποζημιώνονται οι βροχοπτώσεις) και οι παραγωγοί να λαμβάνουν με τα βίας
το 20% των πραγματικών ζημιών που υπέστησαν οι καλλιέργειες τους,
γεγονός πολύ ΑΔΙΚΟ γι΄ αυτούς, κάτι που επιβεβαιώνεται με τον τρόπο
αντιμετώπισης τους από την σημερινή κυβέρνηση που καθυστερεί
χαρακτηριστικά και ενώ χρονικά προηγήθηκαν οι ζημιές στη
ροδακινοκαλλιέργεια σε σχέση με άλλες καλλιέργειες που κάποιες εξ΄ αυτών
αποζημιώθηκαν μάλιστα άμεσα.

-Η μείωση του τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο επηρέασε αρνητικά την
κατανάλωση, όπως επίσης και το κλείσιμο της εστίασης και του
λιανεμπορίου ,  η δυσκολία των εξαγωγών και το κλείσιμο των συνόρων,
αλλά και η αύξηση του κόστους παραγωγής (ημερομίσθιο κ.α.) λόγω της
έλλειψης εργατικών χεριών και όχι μόνο, είναι μερικά από τα αίτια, που
δημιούργησε η πανδημία στη ροδακινοκαλλιέργεια και οδήγησε τους
ροδακινοπαραγωγούς σε δυσμενέστερη οικονομική κατάσταση.

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα προαναφερθέντα, η καλλιέργεια ροδάκινων
και νεκταρινιών στη χώρα μας, κινδυνεύει με αφανισμό τα αμέσως επόμενα
έτη, αναλογιζόμενων των υπαρχόντων συνθηκών, χωρίς να λαμβάνονται τα
απαραίτητα μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων (Ρώσικο εμπάργκο και ανάλογη στήριξη του χαμένου εισοδήματος όσο διαρκεί, αναθεώρηση κανονισμού ΕΛΓΑ, Αναδιάρθρωση, δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης του ροδάκινου με τη συμμετοχή ΑΓΡΟΤΩΝ , προσθήκη στη λίστα των
συνδεδεμένων ενισχύσεων και του επιτραπέζιου ροδάκινου και νεκταρινιού)
με τους βουλευτές Ημαθίας των εκάστοτε κυβερνήσεων και φυσικά της
σημερινής, να μη δίνουν την ανάλογη βαρύτητα στον πρωτογενή τομέα που
αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης των πολιτών του νομού
Ημαθίας.

Αιτούμαστε

Ενίσχυση του κλάδου της ροδακινοκαλλιέργειας λόγω αρνητικών επιπτώσεων
από την πανδημία του covid 19 στην παραγωγή και διάθεση του
ευπαθέστατου αυτού προϊόντος, με στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω και
αναδεικνύουν την τεράστια ζημιά που έχει υποστεί, την ώρα που δίνεται ή και
μελετάται να δοθεί ενίσχυση, σε πλήθος άλλων καλλιεργειών οι οποίες δεν
επλήγησαν στο μέγεθος που επλήγη η ροδακινοκαλλιέργεια και παρ΄ όλα
αυτά δεν έχει δοθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, η ανάλογη προσοχή.

Άμεση καταβολή αποζημιώσεων (Deminimis) για τις ζημιές που προκάλεσαν
οι έντονες και άκαιρες βροχοπτώσεις τους καλοκαιριού , με ποσά ανά
στρέμμα , ανάλογα των ζημιών οι οποίες εκτιμώνται σε ποσοστά 50-80%, που
αντιστοιχεί βάση του ΕΛΓΑ σε 300 – 500 ευρώ/στρέμμα ανάλογα την ποικιλία.

Τέλος, καλείστε να αποδείξετε, υλοποιώντας τα παραπάνω αιτήματα μας , ότι
δεν προωθείτε την ανισονομία στον αγροδιατροφικό κλάδο.
Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε σε εγρήγορση και είμαστε έτοιμοι να
διεκδικήσουμε τα ΔΙΚΑΙΑ αιτήματα μας , προχωρώντας το επόμενο διάστημα
σε κινητοποιήσεις με όποια μορφή συναποφασισθεί.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας

Παράταση προθεσμιών που αφορούν στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων του “προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020”

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία του COVID -19 δυσχεραίνει σημαντικά τους
δικαιούχους του Υπομέτρου 19.2 στο να φανούν συνεπείς στις αρχικές προθεσμίες
που είχαν τεθεί από υπουργικές αποφάσεις του 2017, ο υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Οικονόμου, προβαίνει σε παράταση αυτών, με
σχετική υπουργική απόφαση.

Συγκεκριμένα οι προθεσμίες μπορούν να παραταθούν έως και δύο μήνες έπειτα από
τη λήξη των έκτακτων μέτρων προστασίας που ισχύουν στην εκάστοτε
Περιφερειακή Ενότητα, ύστερα από αίτημα του δικαιούχου στις Ομάδες Τοπικής
Δράσης.

Με αυτή την παράταση διευκολύνονται οι δικαιούχοι σε μια σειρά από στάδια
υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, όπως η τροποποίηση τεχνικών Δελτίων
Πράξεων, στην αίτηση προκαταβολής του δικαιούχου, στην αίτηση πληρωμής του
δικαιούχου και στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης του Φορέα ή της
επιχείρησης

Επιπροσθέτως, με την παράταση διασφαλίζονται η απορροφητικότητα της δημόσιας
ενίσχυσης και η αποφυγή απώλειας κρίσιμων ενωσιακών πόρων, ενώ συνεχίζεται η
εύρυθμη υλοποίηση των επενδύσεων του Υπομέτρου 19.2.

Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΕΛΓΑ και “Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ”

Παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου
Λιβανού, υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΕΛ.Γ.Α. και της
Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. για την υλοποίηση του Έργου «Ψηφιακή
Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛΓΑ».

Με την υλοποίηση του έργου, όπως επισήμανε ο κ. Λιβανός , «ο ΕΛ.Γ.Α. θα
καταβάλλει σε μια πληρωμή, σε μία δόση, στο ακέραιο, στο 100%, τις
οφειλόμενες αποζημιώσεις για πρώτη φορά», και μάλιστα επιταχύνοντας
χρονικά την εκτίμηση των ζημιών».

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.850.000 ευρώ, εντάσσεται στο τρέχον
ΕΣΠΑ 2014-2020 και αποτελεί προϊόν της συνεργασίας του ΕΛ.Γ.Α., του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης.

Εντάχθηκε με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην 17η
Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης Εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος
(Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα) τον Οκτώβριο του 2020.
Προβλέπει ανάπτυξη λογισμικού σε πλάνο τριετίας και διάθεση tablet και
laptop στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. για την διευκόλυνση του εκτιμητικού
τους έργου.

Με τη χρήση εφαρμογής (mobile app), ο εκτιμητής του ΕΛ.Γ.Α. θα
προσέρχεται στο προς εκτίμηση αγροτεμάχιο και με τη χρήση φορητής
συσκευής (tablet) θα έχει πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε όλα τα διαθέσιμα
στοιχεία του πληττόμενου αγρότη, ώστε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση
της εκτιμητικής διαδικασίας γρήγορα και χωρίς αστοχίες.

Με αυτόν το τρόπο μεταβάλλεται η εκτιμητική διαδικασία χάρη στην
ψηφιακή τεχνολογία, με στόχο την άμεση και ταχύτερη εκτίμηση των ζημιών
από τους εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α. με ακρίβεια και δικαιοσύνη.

Στην τελετή υπογραφής ο υπουργός κ. Λιβανός τόνισε ότι με το έργο
«Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛΓΑ», ο Οργανισμός «κάνει
ένα αποφασιστικό άλμα προς το μέλλον».

Αναφερόμενος στην πολιτική που ασκεί ο ΕΛΓΑ επισήμανε ότι προσφέρει
δίκτυ προστασίας στους παραγωγούς , ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις
αποφάσεις της κυβέρνησης για στήριξη των παραγωγών σε μια εποχή που οι
επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης πλήττουν την οικονομία και οι φυσικές
καταστροφές έχουν ενταθεί. Παράλληλα εξήρε την αποτελεσματικότητα του
προέδρου του Οργανισμού κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου και της διοίκησης, η
οποία απέδειξε ότι πράγματι ο ΕΛΓΑ: μπορεί να είναι ο φυσικός σύμμαχος
του αγρότη.

Ο κ. Λιβανός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στήριξη που παρείχε ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να επιτευχθεί η οικονομική
ευστάθεια του ΕΛΓΑ ώστε να πληρώνονται χωρίς αναβολές οι υποχρεώσεις
του και αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή του Οργανισμού στις
περιπτώσεις των θεομηνιών στην Εύβοια, του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός»,
στην Κρήτη, στις Σέρρες, στη Ροδόπη και στον Έβρο.

Όπως δεσμεύθηκε «η κυβέρνηση εφέτος θα καταβάλλει 30 εκατ. ευρώ στον
ΕΛ.Γ.Α., για την κάλυψη των διοικητικών εξόδων και των λειτουργικών του
δαπανών, ούτως ώστε το σύνολο της εισπραττόμενης ειδικής ασφαλιστικής
εισφοράς να καταβληθεί για αποζημιώσεις».

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος ευχαρίστησε τους
συντελεστές του έργου και τόνισε ότι με την ψηφιοποίηση του Οργανισμού
«θα είμαστε σε θέση να στηρίζουμε τον αγρότη όταν έχει ανάγκη και
δοκιμάζεται μετά από οποιαδήποτε καταστροφική ζημία στην παραγωγή
του».

Όπως ανέφερε ο κ. Λυκουρέντζος, «επόμενος στόχος είναι εντός του 2021 να
επιτύχουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στον Οργανισμό, ούτως ώστε στο τέλος του έτους ο ΕΛ.Γ.Α. να είναι ένας σύγχρονος, δυναμικός φερέγγυος, αξιόπιστος και αποτελεσματικός Οργανισμός».

Ο Διευθύνων Συμβούλος της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», κ. Σταύρος
Ασθενίδης επισήμανε ότι «η Προγραμματική Συμφωνία με τον Οργανισμό
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για το έργο της Ψηφιακής
Εφαρμογής Εκτιμητικής Διαδικασίας, αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα
προς την ουσιαστική μετάβαση του κλάδου γεωργικής παραγωγής, έναν από
τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, στην ψηφιακή εποχή».

Με αποφάσεις του Λευτέρη Αυγενάκη, αναστέλλεται η χρηματοδότηση και διενεργούνται έλεγχοι από Εθνική Αρχή Διαφάνειας και Πόθεν Έσχες στην Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας

Με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη
Αυγενάκη, αναστέλλεται οποιαδήποτε είδους χρηματοδότηση προς την
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία έως ότου ολοκληρωθεί το πρώτο
στάδιο ερευνών των αρμοδίων οργάνων της Δικαιοσύνης και του
Αθλητισμού, αλλά και των υπηρεσιών της ΓΓΑ, σχετικά με τις
καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου, του Νίκου Κακλαμανάκη και
άλλων Ολυμπιονικών και Πρωταθλητών μας για μορφές βίας κάθε είδους
και φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας.

Επιπλέον, ξεκινά άμεσα ο έλεγχος στην ΕΙΟ από την Εθνική Αρχή
Διαφάνειας για τη νομιμότητα των συστημάτων και διαδικασιών
διακυβέρνησης και οικονομικής λειτουργίας, με στόχο τον εντοπισμό
τυχόν φαινομένων διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών, κακοδιοίκησης,
αναποτελεσματικότητας και παραβιάσεων της ακεραιότητας.
Το Υφυπουργείο Αθλητισμού υλοποιεί, ήδη από τον Νοέμβριο του 2019,
μία ολοκληρωμένη στρατηγική ενίσχυσης της λογοδοσίας και της
διαφάνειας στον χώρο του αθλητισμού.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας
έχει ήδη ολοκληρωθεί ο έλεγχος στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης και βρίσκονται σε εξέλιξη αντίστοιχοι σε Ελληνική
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης
και στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Πατρών και αλλού.

Στο πρόγραμμα αυτό είχε ενταχθεί και ο έλεγχος της Ελληνικής
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδία, ο οποίος ξεκινά άμεσα, προκειμένου να υπάρξει μία αντικειμενική και            τεκμηριωμένη αξιολόγηση των λειτουργιών και διαδικασιών της ΕΙΟ, βάσει συγκεκριμένων ελεγκτικών
κριτηρίων και μεθοδολογίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των αθλητικών ομοσπονδιών.

Παράλληλα, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, με επιστολή του στην Πρόεδρο
της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες, Άννα Ζαΐρη, ζήτησε την διενέργεια
ελέγχου περί της υποχρέωσης υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης – Πόθεν Έσχες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΙΟ.

«Η πλήρης εμπέδωση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της
λογοδοσίας στον χώρο του αθλητισμού, αποτελεί βασική κυβερνητική
προτεραιότητα και δέσμευση» τόνισε ο Λευτέρης Αυγενάκης.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Έφτασε το «Λευκό Βέλος» στη Θεσσαλονίκη

Θα κάνει τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Αθήνα σε τρεις ώρες και 15 λεπτά – Τα επόμενα βήματα μέχρι το πρώτο δρομολόγιο με επιβάτες της 25ης Μαρτίου

Εντός της τελευταίας εβδομάδας του Ιανουαρίου αναμένεται να αρχίσουν οι δυναμικές δοκιμές του «Λευκού Βέλους», του πρώτου από τα πέντε πλήρως ανακατασκευασμένα τρένα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το οποίο θα πραγματοποιήσει το πρώτο του δρομολόγιο με επιβάτες στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα στις 25 Μαρτίου, ημέρα εορτασμού των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.

Το «Λευκό Βέλος» (ETR 470), που έφτασε στο μηχανοστάσιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου, δύο ημέρες νωρίτερα από την αναμενόμενη άφιξή του, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία παραλαβής, η οποία θα ακολουθηθεί από στατικές δοκιμές.

Στη συνέχεια, το ETR 470 θα «βγει» στη γραμμή για να γίνουν και οι δυναμικές δοκιμές για την απόδοση του τρένου εν κινήσει, ώστε να πραγματοποιηθούν και οι τελευταίες πιστοποιήσεις.

Η διαδρομή του τρένου από το Σαβιλιάνο στη Θεσσαλονίκη

Το τρένο, που επρόκειτο να φύγει από την Ιταλία για την Ελλάδα στις 4 Ιανουαρίου, ξεκίνησε τελικά από το εργοστάσιο της Alstom στο Σαβιλιάνο της Βόρειας Ιταλίας την περασμένη εβδομάδα, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε ο καταστροφικός σεισμός στην Κροατία.

Διέσχισε τέσσερις χώρες -Σλοβενία, Κροατία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία- συρόμενο σε κάθε χώρα από ηλεκτράμαξες και στην Ελλάδα εισήλθε από την Ειδομένη, όπου το παρέλαβε ντιζελάμαξα «Hellas Sprinter» και το μετέφερε στη Θεσσαλονίκη.

Για τη «φιλοξενία» και τη συντήρηση των ETR 470, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δρομολόγησε την εκτεταμένη αναβάθμιση του μηχανοστασίου της στη Θεσσαλονίκη, το οποίο, όπως σχολίασαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη της εταιρείας, θα είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα στην Ευρώπη, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες (νέος μηχανολογικός εξοπλισμός, έργα πολιτικού μηχανικού κτλ), που βρίσκονται στην τελική φάση.

Επίσης, στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ώς το παρθενικό δρομολόγιο της 25ης Μαρτίου, θα ολοκληρωθεί και η εκπαίδευση -πάνω στο «Λευκό Βέλος»- των μηχανοδηγών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από στελέχη της FS (Trenitalia).

Το «Λευκό Βέλος» αποτελείται από εννέα βαγόνια, πέντε οικονομικής θέσης, τρία πρώτης και ένα καφέ-εστιατόριο. Αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, μόνο το ένα από τα συνολικά πέντε ETR 470, που ανακατασκευάζονται στην Ιταλία, τα οποία αναμένεται να αφιχθούν σταδιακά στην Ελλάδα μέχρι το φθινόπωρο του 2021.

Θεσσαλονίκη – Αθήνα σε τρεις ώρες κι ένα τέταρτο, όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του δικτύου

Κάθε τρένο θα μπορεί να μεταφέρει πάνω από 475 επιβάτες, ενώ, όταν ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου, θα καλύπτει τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε τρεις ώρες και ένα τέταρτο, κάνοντας το ταξίδι συντομότερο κατά περίπου 45 λεπτά. Τα ETR 470 μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες έως 200 χιλιομέτρων την ώρα, αλλά βάσει των συνθηκών στο υπό αναβάθμιση ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, θα κινούνται με 160 χιλιόμετρα

 

protothema.gr