Αποχετευτικό δίκτυο Άρνισσας

Αν και οι εξελίξεις στο μέτωπο του κορωνοϊού έχουν μονοπωλήσει το
ενδιαφέρον όλων μας, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ξεκίνησε η υλοποίηση ενός
πολύ σημαντικού έργου για την Άρνισσα και την περιοχή της Βεγορίτιδας.
Πρόκειται για το αποχετευτικό δίκτυο της Άρνισσας, που σε συνδυασμό με την
κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού θα συμβάλουν τα μέγιστα στην
προστασία της λίμνης Βεγορίτιδας και του υπόγειου υδροφορέα, αλλά και στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, οι οποίοι μέχρι σήμερα
αναγκάζονται να αδειάζουν τους βόθρους στους οποίους διοχετεύονται τα
λύματα.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο της ΔΕΥΑ Έδεσσας, συνολικού
προϋπολογισμού 4.000.000€ περίπου, καθώς η περιοχή της Άρνισσας και
της Βεγορίτιδας έχουν ιδιαίτερη περιβαλλοντική, αλλά και τουριστική σημασία.
Με την ολοκλήρωση του έργου θα υπάρξει ουσιαστική συμβολή στη
διατήρηση αυτών των πολύ σημαντικών χαρακτηριστικών.
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ κ. Γιάννης Χατζόγλου, δήλωσε τα εξής:
«Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι σε πολύ δύσκολες συνθήκες ξεκινά η
υλοποίηση σημαντικών έργων, γεγονός που αποδεικνύει ότι η προσπάθεια για
βελτίωση των συνθηκών ζωής και των αναπτυξιακών προοπτικών της
περιοχής συνεχίζεται.
Το συγκεκριμένο έργο έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη διοίκηση με
πρόεδρο την κ. Κατερίνα Ζδρου και υλοποιείται σήμερα. Είναι σαφές ότι η
διοίκηση έχει συνέχεια και όλοι βάζουμε το λιθαράκι μας για την επίτευξη του
καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
Ελπίζω να τελειώσει γρήγορα η διαδικασία των δικαστικών προσφυγών και να
ξεκινήσει άμεσα και το έργο του βιολογικού καθαρισμού, έτσι ώστε να
ολοκληρωθεί γρήγορα το πολύ σημαντικό αυτό έργο».

Γραφείο Τύπου
Δήμου Έδεσσας

΄΄Αλήθειες σχετικά με την διαχείριση της πανδημίας του Covid-19 από την ΝΜ Γιαννιτσών΄΄

Εν μέσω της μεγαλύτερης παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης που δοκιμάζει τις αντοχές
και τα όρια των Συστημάτων Υγείας και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε
ολόκληρο τον κόσμο όπως βέβαια και στη χώρα μας, θλιβερή εντύπωση και εύλογες
απορίες προκαλούν κάποιες ¨φωνές¨ στο Νομό μας, που θέλουν να εμφανίσουν μια
ανακριβή και απαξιωτική εικόνα για την ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα της ΝΜ
Γιαννιτσών στη διαχείριση των περιστατικών του Covid-19.
Είναι οι ¨φωνές¨ εκείνων που, στην περιοχή με το αναλογικά υψηλότερο
επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα, με κατασκευασμένα ¨στοιχεία¨ και κατευθυνόμενη
παραπλανητική ¨ενημέρωση¨ είναι προφανές ότι επιδιώκουν να υπηρετήσουν
συμφέροντα και στόχους.

Δυστυχώς γι’ αυτούς, τα πραγματικά στοιχεία τους διαψεύδουν:

H NM Γιαννιτσών, αμέσως μετά τον ορισμό της ως COVID Νοσοκομείο και
ανταποκρινόμενη στην κρισιμότητα των περιστάσεων, επεξεργάστηκε συγκεκριμένο
πλάνο και προετοιμάστηκε εγκαίρως για την υποδοχή και νοσηλεία θετικών
περιστατικών.
Κατόπιν σχετικών εισηγήσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και
της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων προέβη στη διαμόρφωση χώρου νοσηλείας

ύποπτων περιστατικών, επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, καθώς και Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ) Covid-19 για την καλύτερη κάλυψη σε θεραπευτικό επίπεδο,
διατηρώντας διακριτό χώρο υποδοχής και διαλογής περιστατικών, αναλόγως της
σοβαρότητάς τους.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίησή του, βασίστηκε στα προβλεπόμενα Υγειονομικά
Πρωτόκολλα Ασφάλειας και μέτρων προστασίας από την μεταδοτικότητα του ιού,
ώστε σε καμία περίπτωση να μη θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού, με
την αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας κατά ενδεχόμενης
διασποράς. Το πιστοποιούν δε αυτό, πρόσφατοι έλεγχοι από την Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (15-07-2020), από την Εξειδικευμένη Ομάδα Ελέγχου
Λοιμώξεων της 3ης Υ.ΠΕ. (29-09-2020) και από την αναφορά του Επόπτη Δημόσιας
Υγείας με την έναρξη υποδοχής και διαχείρισης περιστατικών, κατά τους οποίους  δεν
εντοπίστηκε κανένας κίνδυνος αναφορικά με την χρήση των συγκεκριμένων χώρων
όπως και με τον τρόπο διαχείρισης και μεταφοράς των ασθενών.
Ακόμη, η NM Γιαννιτσών ήδη από τον Φεβρουάριο του 2020 προνόησε και διοργάνωσε
σχετικές εκπαιδεύσεις προσωπικού σχετικά με χρήση μέτρων προστασίας και
διαχείρισης περιστατικών θετικών στον ιό ενώ, επιπλέον, και πάντα σε συνεργασία με
το Υπουργείο Υγείας και την Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. εξασφάλισε και παρέλαβε σε
ταχύτατο χρόνο τον μεγαλύτερο αριθμό ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αναπνευστικής
βοήθειας ασθενών από την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου Γιαννιτσών (1993),
για την πλήρη ιατρική υποστήριξη ασθενών που χρήζουν νοσηλείας από Cοvid 19.
Επίσης, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της Διοίκησης της Νοσοκομειακής Μονάδας
Γιαννιτσών και της Διοίκησης της 3 ης  Υ.ΠΕ Μακεδονίας, και προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες που προέκυψαν μετά το ξέσπασμα της
πανδημίας, το τελευταίο εξάμηνο έχουν προσληφθεί:

·        Πέντε μόνιμοι ιατροί Ε.Σ.Υ. με τις παρακάτω ειδικότητες:
Δύο (2) ιατροί ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας
Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Αναισθησιολογίας
Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ορθοπαιδικής
Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Παιδιατρικής
(Έχουν προκηρυχθεί ακόμη δύο  θέσεις μόνιμου Ιατρικού προσωπικού)
Ενός (1) ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής
Ενός (1) ιατρού ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας)

·        Ένας (1) επικουρικός ιατρός ειδικότητας Καρδιολογίας
·        Εβδομήντα ένα (71) άτομα λοιπό επικουρικό προσωπικό με  τις
παρακάτω ειδικότητες:
Δεκαοκτώ (18) άτομα ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Είκοσι δύο (22) άτομα ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής

Δεκατέσσερα(14) άτομα ειδικότητας ΥΕ Βοηθών Υγειονομικού προσωπικού
(10  Βοηθών θαλάμου και 4 Μεταφοράς ασθενών)
Τρία (3) άτομα ειδικότητας ΔΕ Εμφανιστών χειριστών
Τέσσερα(4) άτομα ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής
Τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας ΥΕ Τραπεζοκόμων
Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Ραδιολογίας –Ακτινολογίας
Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΥΕ Φύλακας
Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΥΕ Γενικών καθηκόντων
Το Νοσοκομείο, για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών του έχει ακόμη
εξασφαλίσει τη μετακίνηση από Πρωτοβάθμιες Δομές Φροντίδας Υγείας των εξής:
Οκτώ  (8) ειδικευμένων Ιατρών
Τεσσάρων (4) ΤΕ Νοσηλευτών
Μίας (1) επισκέπτριας Υγείας

Το προσωπικό της ΝΜ Γιαννιτσών έχει επιδοθεί – και συνεχίζει – σε έναν τιτάνιο
αγώνα ώστε να μην μείνει κανείς ασθενής δίχως την απαραίτητη ιατρική φροντίδα
τηρώντας αυστηρά τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που, άλλωστε, ουδέποτε
έλειψαν. Οι οποιεσδήποτε υποβολιμαίες ¨φωνές¨ ανήκουν σε αυτούς που, για
¨περίεργους¨ λόγους και από την πρώτη στιγμή δεν ήθελαν να διαμορφωθεί
κλινική Covid 19 και ΜΕΘ Covid 19 στα Γιαννιτσά, χωρίς να αναλογιστούν τις
δραματικές συνέπειες από το προβλεπόμενο εδώ και καιρό δεύτερο και πιο επικίνδυνο
κύμα της πανδημίας. Επικαλούνται ¨ιδιότητες¨ κατά το δοκούν και αρνούνται να
αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες, όταν όλοι οφείλουμε να είμαστε στρατιώτες στην
μάχη κατά του ιού και κανένας δεν δικαιούται να διαχωρίζει την θέση του.
Όταν από τις 26 Οκτωβρίου σε 1817 ελέγχους βρέθηκαν 620 θετικοί ασθενείς
επιβεβαιώνοντας το υψηλό επιδημιολογικό φορτίο που έχει διαμορφωθεί στην
περιοχή της Πέλλας, εύκολα μπορεί κανείς να αναλογιστεί τι θα είχε συμβεί αν δεν
υπήρχε η προετοιμασία αλλά και η ανθεκτικότητα που επέδειξε η ΝΜ Γιαννιτσών. Την
στιγμή που η ΠΕ Πέλλας εμφανίζεται ως περιοχή με τα υψηλότερα επιδημιολογικά
στατιστικά στην χώρα, η ΝΜ Γιαννιτσών έχει επιδείξει την αναγκαία ετοιμότητα χάρη
στην οποία καλύπτει υγειονομικά την ευρύτερη περιοχή.
Μέσα στα ασφυκτικά πλαίσια που έχουν δημιουργηθεί από την εξάπλωση της
πανδημίας και παρότι η Διοίκηση και το προσωπικό του Νοσοκομείου έχουν επιδοθεί
σε έναν τιτάνιο αγώνα αναχαίτισης και αντιμετώπισης της, η κακόβουλη διασπορά
αυταπόδεικτα ψευδών ¨ειδήσεων¨ για δημιουργία εντυπώσεων και εξυπηρέτηση
μικροσυμφερόντων, είναι κάτι παραπάνω από απαράδεκτη και ύποπτη. Είναι
πρωτίστως επικίνδυνη!

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, με συνέπεια στην μεγάλη μάχη για την αντιμετώπιση της
φονικής πανδημίας, είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανένα να ¨παίζει¨ με
την υγεία των συνανθρώπων μας ή, για προσωπικά συμφέροντα να υπονομεύει την
υπεράνθρωπη προσπάθεια που γίνεται νυχθημερόν στην ΝΜ Γιαννιτσών.
Οι καθημερινοί αριθμοί είναι αμείλικτοι και αδιάψευστοι μάρτυρες της εφιαλτικής
πραγματικότητας, και στις πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνουμε, «έκαστος εφ’ ω
ετάχθη». Καθένας ενώπιον των ευθυνών του. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό
προσωπικό της ΝΜ Γιαννιτσών, ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα και αυταπάρνηση
στη μάχη για την υγεία των συμπολιτών μας. Αυτοί, που για δικές τους ¨επιδιώξεις¨
υπονομεύουν αυτόν τον αγώνα διακινώντας μια κατευθυνόμενη και επικίνδυνη
παραπληροφόρηση, θα βρεθούν απέναντι στην δεδομένη αναζήτηση των δικών τους
ευθυνών!

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
του Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΓΓΟΣ

Αραβησσός: Έριχναν απόβλητα ελαιοτριβείου σε κανάλι που καταλήγει σε πηγές από τις οποίες υδροδοτείται η Θεσ/νίκη

Συνελήφθησαν (2) άτομα που ενέχονται σε υπόθεση περιβαλλοντικής ρύπανσης

Έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε σε ελαιοτριβείο σε περιοχή της Αραβησσού διαπιστώθηκε η ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών αποβλήτων σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο
Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, δύο άτομα, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε ελαιοτριβείο σε περιοχή της Αραβησσού, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά σε απόρριψη υγρών αποβλήτων σε αρδευτικό κανάλι που καταλήγει σε πηγές από τις οποίες υδροδοτούνται περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για δύο άτομα, ηλικίας 62 και 25 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της προαναφερθείσας Υπηρεσίας, παρουσία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος και του προϊσταμένου του Τμήματος Χορήγησης Αδειών, Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Επαγγελμάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, πραγματοποίησαν έλεγχο, πρωινές ώρες χθες (23-11-2020) σε εγκαταστάσεις ελαιοτριβείου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση, με διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο τον 62χρονο, ήταν σε πλήρη λειτουργία στερούμενη σχετικής άδειας λειτουργίας, καθώς και περιβαλλοντικής άδειας από την αρμόδια Αρχή.
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ο 62χρονος είχε συνδεδεμένο σωλήνα με αντλία σε εξωτερική υπόγεια δεξαμενή, από την οποία αντλούσε τα υγρά απόβλητα και τα μετέφερε ανεπεξέργαστα σε βυτίο που έσυρε γεωργικός ελκυστήρας, απορρίπτοντάς τα σε τακτά χρονικά διαστήματα σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο.
Επιπλέον προέκυψε ότι σε κοντινό σημείο από το χώρο απόρριψης των αποβλήτων, ο 62χρονος μετέφερε και απέρριπτε προσωρινά τον ελαιοπυρήνα (υπόλειμμα του ελαιόκαρπου), καλύπτοντας έκταση περίπου μισού στρέμματος.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 25χρονος υπάλληλος του ελαιοτριβείου έγινε αντιληπτός να επιστρέφει με γεωργικό ελκυστήρα έπειτα από απόρριψη υγρών αποβλήτων σε κοινόχρηστο χώρο, λειτουργώντας κατ’ εντολή του 62χρονου.
Τέλος, από την αυτοψία προέκυψε ότι υπήρχαν υγρά απόβλητα σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης που είχαν συγκεντρωθεί σε τοιχίο περίφραξης που εφάπτεται σε αρδευτικό κανάλι.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν ο γεωργικός ελκυστήρας, το συρόμενο βυτίο και ένα Ι.Χ.Φορτηγό.

Γιαννιτσά: Συλλήψεις έξι ατόμων για χαρτοπαίγνιο σε γραφεία επιχείρησης εν μέσω lockdown (φωτο)

Βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον έναν από τους συλληφθέντες ως διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού

Συνελήφθησαν χθες (24 Νοεμβρίου 2020) το βράδυ στα Γιαννιτσά, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πέλλας, 6 άνδρες, για διενέργεια παράνομου τυχερού παίγνιου και παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.
Ειδικότερα, εντοπίστηκαν οι προαναφερόμενοι άνδρες να διενεργούν παράνομο τυχερό παίγνιο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε γραφεία επιχείρησης ιδιοκτησίας του ενός συλληφθέντα.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον χώρο και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.450 ευρώ, τραπουλόχαρτα και συσκευασμένες τράπουλες.
Επιπλέον επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον συλληφθέντα ιδιοκτήτη του χώρου για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και στους άλλους συλληφθέντες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ για παραβίαση των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Ένταξη Αγροτών κανονικού καθεστώτος στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επικοινωνία Λάκη Βασιλειάδη με ΥΠΟΙΚ

Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης επικοινώνησε με το Γραφείο του
Υπουργού Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα ώστε να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες της ένταξης των κατ’
επάγγελμα αγροτών στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
Όπως προκύπτει από την επικοινωνία του Βουλευτή διευκρινίζεται ότι οι Αγρότες κανονικού
καθεστώτος, που έχουν δηλαδή κάνει έναρξη επιχείρησης, διατηρούν βιβλία και κάνουν περιοδικές
δηλώσεις κάθε τρίμηνο θα μπορούν να λάβουν ενίσχυση 1000€, εφόσον αποδείξουν μείωση τζίρου
τουλάχιστον 20% για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο σε σχέση με τους αντίστοιχους περσινούς.
Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί εάν απασχολούν προσωπικό και παραμείνει σταθερός ο αριθμός
εργαζομένων μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021. Η ενίσχυση αυτή είναι επιστρεπτέα κατά το ήμισυ και η
διαδικασία επιστροφής θα ξεκινήσει το 2022 και θα ολοκληρωθεί σε 40 δόσεις.
Ο Λάκης Βασιλειάδη με αφορμή την εξέλιξη δήλωσε:
«Η Κυβέρνηση σταθερά αυξάνει τις προσπάθειές της να ενισχύσει στο μέτρο του εφικτού και με
δίκαιο τρόπο όλους τους κλάδους που έχουν πληγεί και συνεχίζουν να πλήττονται από τις επιπτώσεις
της πανδημίας. Η ένταξη των αγροτών κανονικού καθεστώτος στα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και
επαγγελματιών είναι ένα ακόμα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.»

Επιστολή Καρασμάνη σε Βορίδη για αποζημιώσεις

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ ΣΤΟΝ ΒΟΡΙΔΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
– ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Προς Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αρ. Πρωτ. 2311
ΠΕΛΛΑ 24/11/2020

Αγαπητέ Υπουργέ
Η πρόσφατη ανακοίνωσή σου από το Βήμα της Βουλής ότι θα αποζημιωθούν – και πολύ ορθώς – οι παραγωγοί
θερμοκηπιακών κηπευτικών της Κρήτης, έχει προκαλέσει κάποιες ανησυχίες των συναδέλφων τους
καλλιεργητών της Πέλλας οι οποίοι επίσης έχουν πληγεί βαρύτατα, τόσο κατά την περίοδο του πρώτου
¨λοκντάουν¨ όσο και από αυτό που βιώνουν σήμερα λόγω των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση του
δεύτερου και χειρότερου κύματος της πανδημίας.  Και δικαιολογημένα από την πλευρά τους, φοβούνται το
ενδεχόμενο να εξαιρεθούν από τις αποζημιώσεις.
Με την επιστολή μου από τις 14 Ιουνίου σου είχα εκθέσει λεπτομερώς το μέγεθος της ζημιάς που οι
άνθρωποι αυτοί έχουν υποστεί. Την συνόδευα δε με όλα τα επίσημα στοιχεία – όπως τιμολόγια και  δελτία
αποστολής – που πιστοποιούν τις πραγματικές τεράστιες απώλειες στο εισόδημά τους, επισημαίνοντας ακόμη
ότι ένας ασφαλέστατος και ακριβοδίκαιος τρόπος διαπίστωσης της πραγματικής ζημίας που έχουν υποστεί
είναι οι δηλώσεις τους στον ΟΣΔΕ. Δεδομένου μάλιστα ότι οι περισσότεροι εξ αυτών είναι και πωλητές στις
λαϊκές αγορές, με ό,τι αυτό αυτονόητα συνεπάγεται για τη διάθεση των προϊόντων τους, λόγω των
περιοριστικών μέτρων, όπως οι λιγότεροι ¨πάγκοι¨, η απαγόρευση διακίνησης από Περιφέρεια σε Περιφέρεια,
η καθίζηση αγοραστικής κίνησης και τιμών κλπ.
Οι άνθρωποι αυτοί με μεγάλες δαπάνες και για καύσιμα, σε όλο το διάστημα των περιοριστικών μέτρων
αλλά και λόγω της επιφυλακτικότητας των καταναλωτών για μετακινήσεις, είτε έμειναν με τα προϊόντα τους
αδιάθετα, είτε αναγκάστηκαν να τα ¨ξεπουλήσουν¨ χονδρικά σε τιμές κυριολεκτικά εξευτελιστικές, είτε τα
κατέστρεψαν.
Σε ίδια απελπιστική κατάσταση έχουν περιέλθει και οι καλλιεργητές κηπευτικών σε εξωχώραφα πού
λεπτομερώς σου αναφέρω στην επιστολή μου της 14/6, ήδη, από το πρώτο ¨λοκντάουν, είδαν την έτοιμη
σοδειά τους να ¨οψιμίζει¨ και να μένει να σαπίζει απούλητη στα χωράφια τους.
Με την ευκαιρία, επανέρχομαι και στην επισήμανση ότι, όπως άλλωστε έχεις δηλώσει, θα
αποζημιωθούν οπωσδήποτε και οι παραγωγοί σταφυλιών. Αναμφισβήτητα συμπεριλαμβάνονται και οι
παραγωγοί επιτραπέζιων σταφυλιών της Πέλλας που, ένα μέρος της σοδειάς τους είχε ήδη πληγεί από τις
βροχοπτώσεις και το υπόλοιπο που διασώθηκε έμεινε αδιάθετο λόγω των περιοριστικών μέτρων. Είναι ακόμη
οι παραγωγοί της ποικιλίας ¨όψιμο της Έδεσσας¨ για την οινοποιία (κρασί – ρετσίνα) που, με κλειστή την
εστίαση και τα άλλα μέτρα, έχει μηδαμινή ζήτηση. Σε έχω άλλωστε ενημερώσει επ’ αυτού, και μέσω του
κοινοβουλευτικού ελέγχου σου έχω καταθέσει όλα τα στοιχεία – με αναφορές, στατιστικά, πίνακες κλπ – που
επιβεβαιώνουν το μέγεθος της ζημιάς των καλλιεργητών.

Συνεπώς, πιστεύω αγαπητέ Υπουργέ ότι όπως έχεις δεσμευτεί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα
αποζημιωθούν για την πραγματικά μεγάλη απώλεια στο εισόδημά τους. Και είμαι πάντα στη διάθεσή σου για
οποιαδήποτε συμπληρωματική διευκρίνηση.

Με εκτίμηση
Γιώργος Καρασμάνης

Τζάκρη – Πάγωμα του διαγωνισμού του INTERREG για την προμήθεια και εγκατάσταση 2 Μονάδων Παραγωγής Οξυγόνου στα Νοσοκομεία Έδεσσας και Γιαννιτσών

Θεοδώρα Τζάκρη: Κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και αποδυνάμωση του
Εθνικού Συστήματος Υγείας
Ερώτηση στην Βουλή για το πάγωμα του διαγωνισμού μέσω του interreg για την
προμήθεια Μονάδων Παραγωγής Οξυγόνου στα Νοσοκομεία Έδεσσας και Γιαννιτσών
Η ΝΔ υπερέβη και τον χειρότερο εαυτό της εντυπωσιάζοντάς μας για μια ακόμη φορά. Εν μέσω της
μεγαλύτερης κρίσης δημόσιας υγείας και αυξημένων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε
οξυγόνο, εφόσον το πρώτο και άμεσο μέσο αντιμετώπισης των ασθενών με covid που με
επιβαρυμένο το αναπνευστικό τους σύστημα προσφεύγουν στα νοσοκομεία είναι η παροχή οξυγόνου,
αποφάσισε να παγώσει τον διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο Μονάδων
Παραγωγής Οξυγόνου στα Νοσοκομείο Έδεσσας και Γιαννιτσών παρά το γεγονός ότι έχει
αναδειχθεί ο ανάδοχος, την στιγμή που όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούν τις
δικές τους δομές προκειμένου να έχουν επάρκεια σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
Και αυτή δεν είναι η μοναδική περίπτωση καθώς το ίδιο συνέβη και με τον διαγωνισμό για την
προμήθεια μονάδων παραγωγής οξυγόνου στα Νοσοκομεία του Πειραιά, όπου η 2η ΥΠΕ ακύρωσε
τον διαγωνισμό παρά το γεγονός ότι είχε αναδειχθεί ο ανάδοχος.
Για τον λόγο αυτό η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κυρία Θεοδώρα Τζάκρη κατέθεσε ερώτηση
στον Υπουργό Υγείας με την οποία τον ερωτά
1) Γιατί 18 μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από την ΝΔ δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι
εργασίες για την εγκατάσταση των Μονάδων Παραγωγής Οξυγόνου παρά το γεγονός ότι αναδείχθηκε
ο ανάδοχος του διαγωνισμού μέσω το προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG
2) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης των εργασιών εγκατάστασης και πότε οι
Μονάδες Παραγωγής Οξυγόνου στα Νοσοκομεία Έδεσσας και Γιαννιτσών θα καταστούν πλήρως
λειτουργικές και
3) Αν προτίθεται να ενισχύσει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Έδεσσας ώστε να προβεί σε
απευθείας ανάθεση για την επέκταση του δικτύου παροχής οξυγόνου σε όλους τους θαλάμους;

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Πάγωμα από την κυβέρνηση του διαγωνισμού του 2018 μέσω του
προγράμματος Interreg για την προμήθεια Μονάδων Παραγωγής Οξυγόνου στα
Νοσοκομεία Έδεσσας και Γιαννιτσών»

Κύριε Υπουργέ,
Τον Δεκέμβριο του 2018 με απόφαση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εντάχθηκε στο πρόγραμμα
διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση η προμήθεια ενός αξονικού τομογράφου για το Νοσοκομείο Γιαννιτσών καθώς και
δύο Μονάδων Παραγωγής Οξυγόνου μία για το Νοσοκομείο της Έδεσσας και μια για το
Νοσοκομείο Γιαννιτσών.
Κι ενώ ο αξονικός τομογράφος παραδόθηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών τον Ιούλιο του
2019 και από τον Αύγουστο του 2019 βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, το σκέλος του ιδίου
διαγωνισμού που αφορά τις δύο Μονάδες Παραγωγής Οξυγόνου για τα Νοσοκομεία
Έδεσσας και Γιαννιτσών η νέα κυβέρνηση αντί να ολοκληρώσει τον διαγωνισμό τον πάγωσε
και παρά το γεγονός ότι έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος και θα έπρεπε μέχρι 31-12-2020 οι δύο
Μονάδες να λειτουργούν πλήρως, δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί και η δοκιμαστική τους
λειτουργία που διαρκεί 1-2 μήνες, σήμερα (24 Νοεμβρίου 2020) δεν έχει καν ξεκινήσει η
διαδικασία της εγκατάστασής τους, χωρίς μάλιστα να υπάρχει ορατός ορίζοντας και
χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών για την εγκατάστασή αυτών.
Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ασθενείς που λόγω covid προσφεύγουν κατά εκατοντάδες καθημερινά
στα Νοσοκομεία Έδεσσας και Γιαννιτσών με επιβάρυνση του αναπνευστικού τους συστήματος
και χρειάζονται επειγόντως οξυγονοθεραπεία, καθώς το πρώτο και άμεσο μέσο αντιμετώπισης της
νόσου είναι η παροχή οξυγόνου, δεν μπορούν να λάβουν τις απαιτούμενες ποσότητες οξυγόνου
ώστε να σωθεί η ζωή τους και να αντιμετωπιστεί η πάθηση, λόγω της μεγάλης ζήτησης που έχει
επιφέρει στις εταιρείες προμηθειών η αύξηση των νοσηλευόμενων ασθενών στα Νοσοκομεία όλης
της χώρας με λοίμωξη από τον κορωνοϊό.
Η περίπτωση αυτή έρχεται ως συνέχεια της πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης να παγώσει πολλούς
αντίστοιχους διαγωνισμούς που δεν είχαν προλάβει να ολοκληρωθούν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε
ολόκληρη την χώρα, όπως πχ συνέβη και με τον διαγωνισμό της 2ης ΥΠΕ για την προμήθεια
Μονάδων Παραγωγής Οξυγόνου στα Νοσοκομεία του Πειραιά, όπου ενώ είχε αναδειχθεί ο
ανάδοχος, ο διαγωνισμός ακυρώθηκε.
Επιπλέον στο Νοσοκομείο της Έδεσσας, εκτός της έλλειψης επαρκούς ποσότητας οξυγόνου, υπάρχει
πρόβλημα και εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν παροχές οξυγόνου (δίκτυο οξυγόνου) σε
όλους τους θαλάμους, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται για την παροχή οξυγόνου κινητές
φιάλες, η χρήση των οποίων όμως είναι για κάποιες ώρες και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις
αυξημένες ανάγκες σταθερούς και επαρκούς παροχής οξυγόνου στους ασθενείς.
Επειδή η Πέλλα είναι η πρώτη σε πανελλαδικό επίπεδο περιοχή σε ότι αφορά τον αριθμό των
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε σχέση με τον πληθυσμό της και μόνο σε μια μέρα, το Σάββατο 21
Νοεμβρίου, 10 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους εξαιτίας του covid.
Επειδή τα Νοσοκομεία Έδεσσας και Γιαννιτσών σύμφωνα και με την χθεσινή ανακοίνωση της
Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όριά τους.
Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

1. Γιατί 18 μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από την ΝΔ δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη
οι εργασίες για την εγκατάσταση των Μονάδων Παραγωγής Οξυγόνου παρά το γεγονός ότι
αναδείχθηκε ο ανάδοχος του διαγωνισμού μέσω το προγράμματος διασυνοριακής
συνεργασίας INTERREG;
2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης των εργασιών εγκατάστασης και πότε οι
Μονάδες Παραγωγής Οξυγόνου στα Νοσοκομεία Έδεσσας και Γιαννιτσών θα καταστούν
πλήρως λειτουργικές;
3. Προτίθεσθε να ενισχύσετε τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Έδεσσας ώστε να προβεί σε
απευθείας ανάθεση για την επέκταση του δικτύου παροχής οξυγόνου σε όλους τους
θαλάμους;

Η Ερωτώσα Βουλευτής
Θεοδώρα Τζάκρη

Σταμενίτης: «Στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή εντάσσονται οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες».

Με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σκρέκα
επικοινώνησε σήμερα ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας κ.
Σταμενίτης προκειμένου να ενημερωθεί για το ζήτημα της ένταξης των
αγροτών στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή.
Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται αναφορικά με το θέμα αυτό, ο κ.
Σταμενίτης ζήτησε να ενημερωθεί αν και κατά πόσο θα ισχύσει μια τέτοιου
είδους ρύθμιση και ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, τονίζοντας ότι πρόκειται για
ένα μέτρο που θα παρέχει σημαντική οικονομική ανάσα στους παραγωγούς
οι οποίοι έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων για την
αντιμετώπιση του κορονοϊού.
Από την πλευρά του ο Υφυπουργός τόνισε, ότι το τελευταίο διάστημα έγινε
μια μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να ενταχθούν και οι αγρότες στο μέτρο
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και σε συνεννόηση με το Υπουργείο
Οικονομικών αυτό γίνεται πράξη. Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα δικαιούχοι θα
είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από
τον κορονοϊό, βάσει μείωσης τζίρου. Στόχος της ηγεσίας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την απόφαση της ένταξης στο εν λόγω
μέτρο, όπως σημείωσε ο Υφυπουργός κ. Σκρέκας, είναι η έμπρακτη στήριξη
των παραγωγών σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε λόγω της
υγειονομικής κρίσης.

Επανακαθορίζεται το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ Αριδαίας και Εξαπλατάνου

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που εκδόθηκε στις 17-11-2020 σχετικά με τη λειτουργία των ΚΕΠ Αριδαίας & Εξαπλατάνου και βάση του 32821/20-11-2020 εγγράφου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Λειτουργία ΚΕΠ από 23 Νοεμβρίου 2020», επανακαθορίζεται το ωράριο λειτουργίας του ΚΕΠ Αριδαίας ως εξής:
1) Για την εξυπηρέτηση των πολιτών: από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30 πμ έως 15:00 μμ
2) Το ΚΕΠ Εξαπλατάνου εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, έως και την 30-11-2020.
Υπενθυμίζεται ότι για την εξυπηρέτηση των πολιτών, από το ΚΕΠ Αριδαίας, είναι απαραίτητη η προηγούμενη συνεννόηση και το κλείσιμο ραντεβού και μόνο για επείγουσες περιπτώσεις.
Αφού εγκριθεί το ραντεβού, οι πολίτες λαμβάνουν με SMS την σχετική έγκριση μετακίνησής τους, προς το ΚΕΠ Αριδαίας.

Τη στήριξη των επιχειρήσεων χειμερινού και ιαματικού Τουρισμού ζήτησε ο Δ. Σταμενίτης.

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και
Ανάπτυξης & Επενδύσεων κατέθεσε ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας
Δημοκρατίας Διονύσης Σταμενίτης αναφορικά με τα μέτρα στήριξης των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Ιαματικό και Χειμερινό
Τουρισμό.
Σύμφωνα με απόφαση της Κυβέρνησης, οι επιχειρήσεις του Τουρισμού
(ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και λοιπά καταλύματα) παραμένουν
ανοιχτές, με δικαίωμα αναστολής της λειτουργίας τους εφόσον ό ιδιοκτήτης
το κρίνει σκόπιμο.
Στο Νομό Πέλλας όπου το μεγαλύτερο μέρος του Τουρισμού αφορά
χειμερινές και ιαματικές δραστηριότητες μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό
ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος οι εν λόγω επιχειρήσεις να
παραμείνουν ανοιχτές καθώς: Πρώτον, τα ιαματικά λουτρά «Πόζαρ» έχουν
κλείσει με κρατική εντολή. Δεύτερον, οι μετακινήσεις από Νομό σε Νομό
έχουν απαγορευθεί με κρατική εντολή. Και τρίτον, το χιονοδρομικό κέντρο
«Καϊμακτσαλάν» βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής με κρατική εντολή.
Επομένως, όπως αναφέρει ο Βουλευτής στο κείμενο της ερώτησης του, η
συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών επιλέγουν να τεθούν σε
αναστολή.
Το ζήτημα ωστόσο που προκύπτει με αυτή τη ρύθμιση της κατ’ επιλογή
αναστολής, η οποία είναι σωστή στη βάση της μεν δημιουργεί αδικίες στην
εφαρμογή της δε, είναι ότι οι επιχειρήσεις που επιλέγουν την αναστολή δεν
συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, όπως
για παράδειγμα στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, όπου η ενίσχυση
που προκύπτει είναι μικρότερη σε σχέση με αυτήν που λαμβάνουν οι
επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτές που αναστέλλουν τη λειτουργία
τους με κρατική εντολή ή στη ρύθμιση αποπληρωμής των δανείων τους,
καθώς υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι Τράπεζες δεν αναγνωρίζουν ότι
πλήττονται.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα αδικίας στις τάξεις των
επιχειρηματιών του κλάδου και πολύ περισσότερο σε αυτούς που διατηρούν
μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένα
είδη Τουρισμού, όπως αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Συνεπώς, καταλήγει ο Βουλευτής, είναι άδικο οι επιχειρήσεις που
επιλέγουν να τεθούν σε αναστολή να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από
όσες επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή
και ζητάει να συμμετέχουν με τους ίδιους όρους στα μέτρα στήριξης της
κυβέρνησης.

Ο Βουλευτής τις προηγούμενες ημέρες κατέθεσε ως αναφορά και την
επιστολή του Ένωσης Ξενοδόχων Λουτρών Πόζαρ – Σύλλογος Ενοικιαζόμενων
Δωμάτιων και Ξενώνων, στην οποία περιγράφονται τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο κλάδος λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκαλεί η
υγειονομική κρίση και τα μέτρα περιορισμού.