Ο Δήμαρχος Πέλλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου».
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 του άρθρου 94 παρ.4 περ.27 «η διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου».
3. Το με αριθ.πρωτ. 45/03-02-2020 έγγραφο της Προϊσταμένης του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Σταυροδρομίου με το οποίο, το δυναμικό των νηπίων για σήμερα 03/02/2020, ανέρχεται σε ένα νήπιο, λόγω της εποχικής γρίπης.
4. Το με αριθ. πρωτ. 35/03-02-2020 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου Ε.Α.Ε Γιαννιτσών, σύμφωνα με το οποίο το ποσοστό αποχής των μαθητών εξαιτίας της εποχικής γρίπης είναι 60%, ενώ στο χώρο συστεγάζεται και το Ειδικό Νηπιαγωγείο, με ένα μόνο νήπιο.
5. Την άμεση ανάγκη για αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω σχολικών μονάδων λόγω των αυξημένων απουσιών των μαθητών και για την αποτελεσματικότερη προφύλαξη των υγιών μαθητών από το ενδεχόμενο διασποράς του ιού της γρίπης.
Αποφασίζει:
1. Την αναστολή λειτουργίας του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Σταυροδρομίου, Δημοτικού Σχολείου Ε.Α.Ε Γιαννιτσών, καθώς και του Ειδικού Νηπιαγωγείου από την Τρίτη 04 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2020.
2. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπής Παιδείας, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πέλλας και στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες αυτών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ