Εποχιακό επίδομα

Στους αγροτικούς συνεταιρισμούς όλες οι ειδικότητες των εργαζομένων έχουν τον ίδιο κωδικό στο ΙΚΑ με αποτέλεσμα οι χειριστές μηχανημάτων να μην φαίνονται στο σύστημα μηχανογράφησης ως δικαιούχοι για το εποχιακό επίδομα. Σε έγγραφό του ΟΑΕΔ διευκρινίζεται ότι οι χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων που εργάζονται σε αγροτικούς συνεταιρισμούς με κωδικό ειδικότητας 645030 και πακέτο κάλυψης 127, εφόσον προσκομίζουν άδεια χειριστού ή κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία (Σ.Ε.Π.Ε.) και βεβαίωση του αρμόδιου σωματείου, είναι δικαιούχοι του εποχιακού επιδόματος. Παρακαλώ να μεριμνήσετε για το θέμα άμεσα καθώς πολλοί δικαιούχοι που προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την καταβολή του επιδόματος ταλαιπωρούνται αφού διαπιστώνουν ότι η αίτηση δεν μπορεί να καταχωρηθεί.