ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ Την άμεση αντίδραση και παρέμβαση του Βουλευτή Πέλλας, Ιορδάνη Τζαμτζή, στον Υφυπουργό Οικονομίας, Νικόλαο Λέγκα προκάλεσε η καθυστέρηση πληρωμής των κατόχων λεωφορείων και ταξί για την μεταφορά των μαθητών. Ο κ. Τζαμτζής παρεμβαίνοντας στον κ. Λέγκα ζήτησε να κοινοποιηθεί στις Υ.Δ.Ε. (Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου) των Νομαρχιών, με έγγραφο, η νομοθετική διάταξη η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες και για την οποία ο κ.Τζαμτζής μίλησε στην Βουλή, έτσι ώστε οι Υ.Δ.Ε. να προχωρήσουν άμεσα και πριν τα Χριστούγεννα στην πληρωμή όλων αυτών των κατόχων λεωφορείων και ταξί . Ο κ.Λέγκας έδωσε αμέσως εντολή και με έγγραφο της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών κυρίας Ιουλίας Αρμάγου, ζητά από όλες τις Υ.Δ.Ε. να «προχωρήσουν άμεσα και προ της δημοσίευσης των ανωτέρω διατάξεων, στην εκκαθάριση και ενταλματοποίηση όσων από τις δαπάνες αυτές βρίσκονται σε εκκρεμότητα». Παρακάτω παρατίθεται το ακριβές κείμενο του εγγράφου που εστάλη στις Υ.Δ.Ε.: «ΘΕΜΑ: Δαπάνες μεταφοράς μαθητών Σας γνωρίζουμε ότι με, πρόσφατα, κατατεθείσα προσθήκη-τροπολογία στη Βουλή η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου ¨Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών¨(άρθρο 43 του σχεδίου νόμου), ρυθμίστηκε το θέμα που αφορά τις δαπάνες μεταφοράς μαθητών και ήδη ψηφίστηκε στο σύνολο, από τη Βουλή. Το κείμενο της προς δημοσίευσης διάταξης νόμου έχει ως εξής: ¨Συμβάσεις μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καταρτίσθηκαν μεταξύ των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των αστικών ή υπεραστικών ΚΤΕΛ, τουριστικών λεωφορείων, ή ταξί, για τις οποίες οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις δεν τήρησαν τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3060/2002(ΦΕΚ 242Α) της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.3090/2002 (ΦΕΚ 329 Α) και της παραγράφου 27 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α), ή όμοιες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών που καταρτίσθηκαν κατά παρέκκλιση της διαδικασίας των υπ’ αριθμ. ΙΒ/6722/29-8-1996 (ΦΕΚ 794 Β) και ΙΒ/6071/26-8-1998 (ΦΕΚ 932 Β) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών ,Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , θεωρούνται νόμιμες. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την κατάθεση του στη Βουλή¨ Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να προβείτε άμεσα και προ της δημοσιεύσεως των ανωτέρω διατάξεων, σε εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου, στην εκκαθάριση και ενταλματοποί-ηση όσων από τις δαπάνες αυτές βρίσκονται σε εκκρεμότητα, προκειμένου η πληρωμή των ποσών να βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους (2008) και να πληρωθούν έγκαιρα και πριν το τέλος του έτους όσοι παρείχαν υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΜΑΓΟΥ»